Artykuły liturgiczne

Nasza hurtownia oferuje artykuły liturgiczne, między innymi:
komunikanty,
hostie,
kielichy,
bielizna kielichowa,
puszki,
monstrancje,
dzwonki, gongi,
ampułki, tacki,
lichtarze, œświeczniki,
pulpity,
kociołki, kropidła,
trybularze, łódki,
kadzidła, węgielki,
śœwiece, osłonki, wkłady olejowe,olej parafinowy obrusy, baldachimy, chorągwie, sztandary, okucia,
wina mszalne